Odkrywanie znaczeń w języku, redakcja naukowa Agnieszka Mikołajczuk i Krystyna Waszakowa, Warszawa 2012

Milena Wojtyńska-Nowotka

Poradnik Językowy 4/2013 s. 113-116
Dział: Recenzje