Język w mediach. Antologia, redakcja naukowa Małgorzata Kita i Iwona Loewe, Katowice 2012

Ewelina Tyc

Poradnik Językowy 4/2013 s. 117-119
Dział: Recenzje