Walidator, walidacja

S. D. [Stanisław Dubisz]

Poradnik Językowy 4/2013 s. 120-122
Dział: Słowa i słówka

Wyrażenia:
walidatorwalidacja