Niedopowiedzenie i wieloznaczność jako element strategiczny poetyckiej gry językowej w polskiej poezji przełomu wieków

Urszula Sokólska

Poradnik Językowy 5/2013 s. 18-28
Dział: Artykuły i rozprawy