„Uchwycić niepochwytność w dwa przyległe słowa” – przestrzenny wymiar deiksy w poezji

Romualda Piętkowa

Poradnik Językowy 5/2013 s. 29-36
Dział: Artykuły i rozprawy