„Być jeńcem drobiny czasu” w świecie poetyckim Anny Kamieńskiej

Jolanta Kowalewska-Dąbrowska

Poradnik Językowy 5/2013 s. 37-50
Dział: Artykuły i rozprawy