Metaforyczna substancjalność światła w tekstach Bolesława Leśmiana

Barbara Masny

Poradnik Językowy 5/2013 s. 90-102
Dział: Artykuły i rozprawy