Franciszek Sławski, Słownik etymologiczny języka polskiego, Kraków 1952–1982

Agnieszka Ewa Piotrowska

Poradnik Językowy 5/2013 s. 110-118
Dział: Słowniki dawne i współczesne