Katarzyna Kłosińska, Etyczny i pragmatyczny. Polskie dyskursy polityczne po 1989 roku, Warszawa 2012

Milena Wojtyńska-Nowotka

Poradnik Językowy 5/2013 s. 122-124
Dział: Recenzje