Małgorzata Święcicka, Pieniądz we współczesnej polszczyźnie. Studium semantyczno-leksykalne, Bydgoszcz 2012

Przemysław Wiatrowski

Poradnik Językowy 5/2013 s. 125-127
Dział: Recenzje