Etyka słowa

S. D. [Stanisław Dubisz]

Poradnik Językowy 5/2013 s. 128-130
Dział: Słowa i słówka