Historia retoryki; rozdział wciąż otwarty, czyli retoryka – nauka w rozwoju

Jakub Z. Lichański

Poradnik Językowy 6/2013 s. 7-18
Dział: Artykuły i rozprawy