O niektórych mechanizmach retorycznych w tekstach populizmu politycznego

Kazimierz Ożóg

Poradnik Językowy 6/2013 s. 35-43
Dział: Artykuły i rozprawy