Wnioskowanie perswazyjne w wypowiedziach polityków (na przykładzie przemówień sejmowych przedstawicieli polskiej prawicy)

Laura Polkowska

Poradnik Językowy 6/2013 s. 44-54
Dział: Artykuły i rozprawy