Hiperbola jako narzędzie kreowania nadzwyczajności w tekstach retorycznych. Na przykładzie prasy opiniotwórczej

Patrycja Pelc

Poradnik Językowy 6/2013 s. 63-73
Dział: Artykuły i rozprawy