Retoryczny wymiar językowej grzeczności. Na przykładzie form adresatywnych w komunikowaniu społecznym

Małgorzata Marcjanik

Poradnik Językowy 6/2013 s. 74-82
Dział: Artykuły i rozprawy