Andrzej Bańkowski, Etymologiczny słownik języka polskiego, Warszawa 2000

Agnieszka Ewa Piotrowska, Magdalena Majdak, Mirosław Bańko

Poradnik Językowy 6/2013 s. 88-92
Dział: Słowniki dawne i współczesne