Sprawozdanie prezesa Zarządu Głównego Towarzystwa Kultury Języka z działalności TKJ w 2012 roku

Józef Porayski-Pomsta

Poradnik Językowy 6/2013 s. 93-98
Dział: Sprawozdania, uwagi, polemiki