Sprawozdanie z konwersatorium „Transdyscyplinarność badań nad komunikacją medialną” (Katowice, 22 listopada 2012 r.)

Ewelina Tyc

Poradnik Językowy 6/2013 s. 99-102
Dział: Sprawozdania, uwagi, polemiki