Ewa Golachowska, Anna Zielińska (red.), Wokół religii i jej języka. Konstrukcje i destrukcje tożsamości, t. 1, Warszawa 2011

Joanna Wierzchowska

Poradnik Językowy 6/2013 s. 107-111
Dział: Recenzje