Historyk języka w trzech rolach. Esej historiozoficzny o pojęciach sterujących narracją dziejopisarską w językoznawstwie polskim po roku 1945

Stanisław Borawski

Poradnik Językowy 7/2013 s. 31-41
Dział: Artykuły i rozprawy