O problemie rekonstrukcji formy podstawowej rzeczownika w zwrotach typu nie mieć równia

Anetta Luto-Kamińska

Poradnik Językowy 7/2013 s. 70-78
Dział: Artykuły i rozprawy