Wiesław Boryś, Słownik etymologiczny języka polskiego, Kraków 2005

Mariola Jakubowicz

Poradnik Językowy 7/2013 s. 90-93
Dział: Słowniki dawne i współczesne