Sprawozdanie z I Kongresu Języka Urzędowego, Warszawa 30–31.10.2012 r.

Eliza Czerwińska

Poradnik Językowy 7/2013 s. 94-101
Dział: Sprawozdania, uwagi, polemiki