Halina Karaś, Polska leksykografia gwarowa, Warszawa 2011

Bogusław Nowowiejski

Poradnik Językowy 7/2013 s. 102-106
Dział: Recenzje