Halina Karaś, Polska leksykografia gwarowa, Warszawa 2011

Joanna Okoniowa

Poradnik Językowy 7/2013 s. 107-112
Dział: Recenzje