Odbicie zjawisk gospodarczych we frazeologii III Rzeczypospolitej (1989-2000)

Katarzyna Czarnecka

Poradnik Językowy 4/2002 s. 32-41
Dział: Artykuły i rozprawy