Archiwum, archiwizacja, archiwizować

S. D. [Stanisław Dubisz]

Poradnik Językowy 7/2013 s. 113-115
Dział: Słowa i słówka

Wyrażenia:
archiwum