Krystyna Długosz-Kurczabowa, Wielki słownik etymologiczno-historyczny języka polskiego, Warszawa 2008

Krystyna Długosz-Kurczabowa

Poradnik Językowy 8/2013 s. 112-117
Dział: Słowniki dawne i współczesne