Etymologia nazwiska Czajer

Witold Mańczak

Poradnik Językowy 8/2013 s. 118-118
Dział: Sprawozdania, uwagi, polemiki