Halina Pelcowa, Słownik gwar Lubelszczyzny, t. I, Rolnictwo, Lublin 2012

Wanda Decyk-Zięba

Poradnik Językowy 8/2013 s. 119-121
Dział: Recenzje