Próba opisu różnic semantycznych w grupie polskich nazw 'współczucia'

Agnieszka Rola

Poradnik Językowy 4/2002 s. 42-54
Dział: Artykuły i rozprawy