Agnieszka Słoboda, Liczebnik w grupie nominalnej średniowiecznej polszczyzny. Semantyka i składnia, Poznań 2012

Alina Kępińska

Poradnik Językowy 8/2013 s. 122-124
Dział: Recenzje