O cząstce lumpen-

Beata Nowakowska

Poradnik Językowy 8/2013 s. 101-111
Dział: Objaśnienia wyrazów i zwrotów