Ryzyko kontynuacji. O niektórych właściwościach składniowo-semantycznych wyrażeń: itd., itp., etc., i in.

Joanna Zaucha

Poradnik Językowy 9/2013 s. 5-14
Dział: Artykuły i rozprawy