Czasownik [ktośi ] dał [komuśj ] do zrozumienia, że p. Analiza składniowo-semantyczna

Alicja Wójcicka

Poradnik Językowy 9/2013 s. 15-25
Dział: Artykuły i rozprawy