Właściwości składniowe i semantyczne czasownika debatować

Katarzyna Dróżdż-Łuszczyk

Poradnik Językowy 9/2013 s. 26-36
Dział: Artykuły i rozprawy