Charakterystyka diachroniczno-synchroniczna rzeczownika mężczyzna

Dorota Kruk

Poradnik Językowy 9/2013 s. 76-88
Dział: Artykuły i rozprawy