A. Markowski, W. Pawelec (red.), Oblicza polszczyzny, Warszawa 2012

Anna Wajda

Poradnik Językowy 9/2013 s. 124-128
Dział: Recenzje