Świat muzyki w staropolskich kolędach i pastorałkach (na materiale tzw. Kantyczek karmelitańskich z XVII i XVIII wieku)

Maria Borejszo

Poradnik Językowy 10/2013 s. 22-38
Dział: Artykuły i rozprawy