Gwary dziś. 2. Regionalne słowniki i atlasy gwarowe (Obrzycko 12-15.09.2001)

Alicja Sobańska

Poradnik Językowy 4/2002 s. 60-63
Dział: Sprawozdania, uwagi, polemiki