O różnorodnych definicjach słownikowych rzeczowników męskoosobowych

Barbara Batko-Tokarz

Poradnik Językowy 10/2013 s. 71-86
Dział: Artykuły i rozprawy