Ewa Lipińska, Anna Seretny, Między językiem ojczystym a obcym. Nauczanie i uczenie się języka odziedziczonego na przykładzie szkolnictwa polonijnego w Chicago, Kraków 2012

Beata K. [Katarzyna] Jędryka

Poradnik Językowy 10/2013 s. 98-100
Dział: Recenzje