Przyczynek do dziejów polsko-wschodniosłowiańskich kontaktów językowych (wyrazy ruskie w Kronice W. X. Moskiewskiego Aleksandra Gwagnina, 1611)

Wanda Decyk-Zięba

Poradnik Językowy 3/2013 s. 17-35
Dział: Artykuły i rozprawy