Katarzyna Mosiołek-Kłosińska, Anna Ciesielska, W kilku słowach. Słownik frazeologiczny języka polskiego, Warszawa 2001

Edward Polański

Poradnik Językowy 4/2002 s. 64-66
Dział: Recenzje