Wschodniosłowiańska spina 'plecy' pożyczką z języka polskiego?

Janusz Siatkowski

Poradnik Językowy 3/2013 s. 36-40
Dział: Artykuły i rozprawy