Sprawozdanie z międzynarodowych konferencji naukowych "Il Congresso International de Fraseologia e Paremiologia'; "I Congresso Brasileiro de Fraseologia", 13-17 listopada 2011, Universidade de Brasilia, Brasil

Joanna Szerszunowicz

Poradnik Językowy 4/2013 s. 110-112
Dział: Sprawozdania, uwagi, polemiki