Bogactwo smaków (o nowych nazwach posiłków, dań i miejsc)

Beata Nowakowska

Poradnik Językowy 5/2013 s. 103-109
Dział: Objaśnienia wyrazów i zwrotów