Stanowisko Rady Języka Polskiego w sprawie żeńskich form nazw zawodów i tytułów przyjęte na posiedzeniu plenarnymRady 19 marca 2012 roku

Andrzej Markowski

Poradnik Językowy 3/2013 s. 90-91
Dział: Objaśnienia wyrazów i zwrotów