Symbole niesamodzielne i retoryka. Rozważania na marginesie logicznej i retorycznej analizy wyrażeń typu etyka słowa

Jakub Z. Lichański

Poradnik Językowy 1/2014 s. 41-53
Dział: Artykuły i rozprawy